چند اشتباه رایج راجع به گریه نوزاد!

  • چند اشتباه رایج راجع به گریه نوزاد!
همه نوزادان لااقل روزی 2 ساعت گریه می‌كنند.

همه نوزادان لااقل روزی 2 ساعت گریه می‌كنند.
1) اگر خوب به نوزاد برسیم، اصلا گریه نمی‌كنداین طور نیست.
2) وقتی یك نوزاد گریه می‌كند، یعنی یك مشكلی دارد
3) این بچه خیلی شدید گریه می‌كند! حتما كولیك دارد
4) باید به گریه نوزاد بی‌اعتنایی كنیم تا خودش آرام شود
5) گریه نوزادان در بدو تولد، نمادی است از درد و رنج‌هایی كه باید در طول زندگی تحمل كند
6)نوزادان در طول روز نیاز دارند كه 16 ساعت (و گاهی بیشتر) بخوابند.